בחרת במסלול יהלום

תרומה בכרטיס אשראי:

סה״כ: 260 ש״ח ל-12 חודשים

פרטים אישיים
אמצעי תשלום

אפשרויות תרומה נוספות:

בכרטיס אשראי - בטלפון

מזומן / שיק:

העברה בנקאית

לחשבון - בנק פאגי 52
סניף 174
חשבון 034266
לפקודת "אוהל חיה"

(יש לשמור צילום מסך של ההעברה ולהעביר בואטסאפ ל-0509525255)